Всяко училище с учебни помагала за безопасност на движението по пътищата

януари 9, 20180

По инициатива на Анжелина Тотева през 2020 г. всяко училище в България бе оборудвано с информационно табло, обединяващо някои от основните пътни знаци.Целта е да се подобри и онагледи обучението по безопасност на движението по пътищата от най-ранна възраст.

Идеята бе е те да бъдат монтирани в кабинети, в които ще се провеждат часове по безопасност на движението по пътищата или на места, през които преминават ежедневно учениците. Така пътните знаци ще бъдат постоянно пред очите им, за да научат и да разпознават всеки един от тях.

В информационните табла има и интерактивен елемент – всяко от тях има QR код, който при сканиране отваря секция в сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която е посветена само на децата и пътната безопасност.

Информационните табла обединяват предупредителни пътни знаци (пешеходна пътека, светофар, деца и др.) знаци за предимство и забранителни знаци, както и такива със задължителни и специални предписания (път само за велосипедисти, начало и край на жилищна зона, автобусна спирка и др.).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

https://anjelinatoteva.com/wp-content/uploads/2023/10/logo_builetina-blue-1.png
© 2023 Всички права запазени
Дизайн от Reflectico
Контакт
София, България
Как мога да помогна