За ПартияГЕРБ

За ГЕРБ

ЗА СТАБИЛНА БЪЛГАРИЯ ОТНОВО

Политическа партия ГЕРБ е млада партия, но ние вярваме, че сме успели за това кратко време да спечелим симпатиите на хората и да докажем, че сме сериозни и последователни в усилията си да изградим една по-добра европейска България. По-добра за всички нейни граждани, без значение от раса, пол, възраст, религия и етническа принадлежност!

Политически програми на ПП ГЕРББългария след кризите - План за възстановяване

Нашите изчисления показват, че при екстраполация на съществуващите тенденции и комплексното прилагане на политиките, предвидени в тази програма, към края на един пълен управленски мандат ще бъдат постигнати следните социално-икономически цели:
  • 110 млрд. евро брутен вътрешен продукт;
  • 1 400 евро средна работна заплата;
  • 600 евро минимална работна заплата;
  • 500 евро средна пенсия.

ПРОГРАМИ

https://anjelinatoteva.com/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg

ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА „БЪЛГАРИЯ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ“

От създаването си до днес Политическа партия ГЕРБ се разви и доказа като умерена народна дясноконсервативна формация. Партия, основана на ценностите на европейската християндемокрация, способна да осигурява стабилност и предвидимост (политическа, икономическа и социална) и да защитава националния интерес и интереса на българските граждани. Затова през последните 10 години страната ни се утвърди като ключов фактор на Балканите и предвидим партньор на ЕС и НАТО.
https://anjelinatoteva.com/wp-content/uploads/2023/03/finance.jpg

2021-2027г.Многогодишна финансова рамка

Европейският съюз е едно голямо семейство. Голямото и амбициозно семейство има нужда от голям и амбициозен бюджет.
https://anjelinatoteva.com/wp-content/uploads/2023/03/7.jpg

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ЕС: ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ. 70% от българите искат повече европейски ангажимент в здравеопазването Ефективно лечение на социалнозначими заболявания

Campaign EventMLK Memorial Day
Fundraising Dinner

15 January 2020
7.30 PM & 9.30 PM
Benefit Teragram Hall
395 Nostrand Ave, Brooklyn, NY
https://anjelinatoteva.com/wp-content/uploads/2023/10/logo_builetina-blue-1.png
© 2023 Всички права запазени
Дизайн от Reflectico
Контакт
София, България
Как мога да помогна